We use cookies. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies!

 

Shop-deals.net poštuje vašu zabrinutost u vezi sa privatnošću. Ova Politika privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje prikupljamo o pojedincima putem naše veb stranice i mobilnih aplikacija (zajedno, „Usluge“), kako možemo da koristimo informacije, sa kim ih možemo deliti i dostupne izbore u vezi sa našim korišćenjem Informacije. Politika privatnosti takođe opisuje mere koje preduzimamo da zaštitimo lične podatke, koliko dugo ih čuvamo i kako pojedinci mogu da nas kontaktiraju u vezi sa našim praksama privatnosti i da ostvare svoja prava.

1. Informacije koje dobijamo
U vezi sa vašim korišćenjem Usluga, možete nam dati lične podatke na različite načine. Vrste ličnih podataka koje dobijamo uključuju: kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, adresa za dostavu, poštanski broj, broj telefona);
sadržaj koji generiše korisnik u vezi sa recenzijama proizvoda, komentarima, pitanjima i odgovorima;
Preferencije za zemlju/region i jezik na osnovu podešavanja mobilnog uređaja i/ili IP adrese;
IP adresa, uređaj, operativni sistem i informacije o pregledaču koje otkrijemo.
Od vas se ne traži da pružite ove informacije, ali, ako odlučite da to ne učinite, možda nećemo moći da vam ponudimo određene Usluge i povezane funkcije.

2. Kako koristimo informacije koje dobijamo
Koristićemo informacije koje dobijemo putem Usluga po potrebi da bismo ispunili našu ugovornu obavezu da vam pružimo proizvode i usluge koje tražite, da isporučimo naručene proizvode. Takođe ćemo koristiti informacije koje dobijemo putem Usluga ako imamo legitiman interes da to učinimo, uključujući da podržimo sledeće funkcije i aktivnosti: obrada reklamacija u vezi sa našim proizvodima i uslugama i obaveštavanje o statusu vaše porudžbine;
marketing naših proizvoda za vas i pružanje promocija, uključujući posebne ponude, kupone, popuste i šanse da pobedite u takmičenjima;
odgovaranje na vaše zahteve i upite i pružanje korisničke podrške;
upravljanje, procena i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih usluga; unapređenje i unapređenje naših usluga; upravljanje našim komunikacijama; analiziranje naše korisničke baze i usluga; vršenje analize podataka i istraživanja tržišta; i obavljanje računovodstvenih, revizijskih i drugih internih funkcija);
zaštita od, identifikovanje i sprečavanje prevara i drugih kriminalnih aktivnosti, potraživanja i drugih obaveza;
pridržavanje i sprovođenje važećih zakonskih zahteva, relevantnih industrijskih standarda i naših politika, uključujući ovu Politiku privatnosti i Uslove korišćenja;
komuniciranje sa vama o promenama naših politika.
Takođe možemo da koristimo informacije koje dobijemo na druge načine za koje dajemo posebno obaveštenje u vreme prikupljanja ili na drugi način uz vašu saglasnost.
3. Deljenje informacija
Ne otkrivamo lične podatke koje dobijemo o vama, osim na način opisan u ovoj Politici privatnosti. Vaše lične podatke ćemo deliti sa našim (1) podružnicama i filijalama, i (2) nezavisnim dobavljačima usluga koji obavljaju usluge u naše ime (kao što su obrada plaćanja i autorizacija, ispunjenje narudžbine, transport, carinjenje, marketing, analiza podataka , korisničku podršku i sprečavanje prevara) za svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Ne ovlašćujemo naše dobavljače usluga da koriste ili otkrivaju informacije osim ako je to neophodno za obavljanje usluga u naše ime ili usklađenost sa zakonskim zahtevima. Takođe možemo da otkrijemo informacije o vama: (1) ako to od nas zahteva zakon ili pravni proces (kao što je sudski nalog ili sudski poziv); (2) kao odgovor na zahteve vladinih agencija, kao što su organi za sprovođenje zakona; (3) za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu naših zakonskih prava; (4) kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili prikladno da bi se sprečila fizička ili druga šteta ili finansijski gubitak; (5) u vezi sa istragom o sumnji ili stvarnoj nezakonitoj aktivnosti; (6) u slučaju da prodamo ili prenesemo sve ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije); ili (7) na drugi način uz vašu saglasnost.

4. Transferi podataka
Možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o vama primaocima u zemljama koje nisu u zemlji u kojoj su informacije prvobitno prikupljene. Te zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali informacije. Kada prenosimo vaše podatke primaocima u drugim zemljama, zaštitićemo te informacije kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti i poštovaćemo važeće zakonske zahteve koji obezbeđuju adekvatnu zaštitu za prenos ličnih podataka primaocima u zemljama koje nisu u onoj koju ste dali Informacije.
5. Vaša prava i izbori
U meri u kojoj je to predviđeno važećim zakonom, možete: (1) zatražiti pristup ličnim podacima koje čuvamo o vama; (2) zahtevati da ažuriramo, ispravimo, izmenimo ili izbrišemo vaše podatke; ili (3) zatražite ograničenje naše upotrebe vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati kao što je navedeno u odeljku 11. Kako nas kontaktirati u nastavku. Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru, u meri u kojoj je to predviđeno važećim zakonom, takođe možete da prigovorite na korišćenje vaših ličnih podataka u određenim situacijama u kojima koristimo te informacije na osnovu naših legitimnih interesa, kao što je gore opisano. Pored toga, u meri u kojoj je to predviđeno važećim zakonom, možete da primite, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu, vaše lične podatke koje ste nam dali na osnovu vašeg pristanka ili ugovora čiji ste strana. Imate pravo da se ove informacije prenesu drugoj kompaniji, gde je to tehnički izvodljivo. Da biste ostvarili ova prava, kontaktirajte nas kao što je navedeno u odeljku 11. Kako nas kontaktirati ispod. U zavisnosti od vaše lokacije, možda imate pravo da podnesete žalbu regulatoru privatnosti ako niste zadovoljni našim odgovorom.
6. Druge usluge na mreži i funkcije trećih strana
Naše usluge mogu da obezbede veze ka drugim onlajn uslugama i veb lokacijama radi vaše pogodnosti i informacija, i mogu uključivati funkcije trećih strana kao što su aplikacije, alati, vidžeti i dodaci. Ove usluge, veb lokacije i funkcije trećih strana mogu da rade nezavisno od nas. Praksa privatnosti ovih trećih strana, uključujući detalje o informacijama koje mogu prikupiti o vama, podležu izjavama o privatnosti ovih strana, koje vam preporučujemo da pregledate. U meri u kojoj bilo koje povezane onlajn usluge ili funkcije trećih strana nisu u našem vlasništvu ili pod kontrolom, Shop Deals Online nije odgovoran za prakse informisanja ovih trećih strana.

7. Zadržavanje ličnih podataka
U meri u kojoj to zahteva važeći zakon, zadržaćemo vaše lične podatke tokom našeg odnosa, plus razuman period za poštovanje važećeg roka zastarelosti ili ako se drugačije zahteva po važećem zakonu.

8. Kako štitimo lične podatke
Održavamo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite dizajnirane da zaštite lične podatke koje dobijamo putem Usluga od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništavanja, gubitka, izmene, pristupa, otkrivanja ili korišćenja.
9. Lični podaci dece
Usluge su dizajnirane za opštu publiku i nisu usmerene na decu mlađu od 16 godina. Shop Deals Online ne prikuplja svesno niti traži lične podatke od dece mlađe od 16 godina putem Usluga. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od deteta mlađeg od 16 godina, odmah ćemo izbrisati te podatke iz naše evidencije. Ako verujete da nam je dete mlađe od 16 godina možda dalo lične podatke, kontaktirajte nas kao što je navedeno u odeljku Kako da 11. Kontaktirajte nas u ovoj Politici privatnosti.

10. Ažuriranja naše politike privatnosti
Ova Politika privatnosti se može periodično ažurirati i bez prethodnog obaveštenja kako bi se odrazile promene u našoj praksi ličnih informacija. Naznačićemo na vrhu Politike privatnosti kada je poslednji put ažurirana.

11. Kako nas kontaktirati
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, pošaljite nam e-poštu na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dostava informacije
Sve ShopDealsOnline porudžbine se šalju direktno iz naših skladišta u preko 50 različitih zemalja.
 
Odricanje od odgovornosti
  • Rezultati se mogu razlikovati od osobe do osobe u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su reakcija tela i ishrana. Trajanje upotrebe može varirati. Svaka vremenska situacija predstavlja poseban slučaj i ne može se generalizovati. Prirodni proizvodi su odobreni kao dodaci ishrani prema nacionalnim i međunarodnim zakonima. Nikada nemojte zanemariti profesionalni medicinski savet ili odlagati da ga tražite zbog nečega što ste pročitali na ovoj veb stranici.
  • Ovi proizvodi nemaju ulogu u dijagnostikovanju, lečenju, lečenju ili prevenciji bilo koje bolesti.